Investerer stort i nytt energigjenvinningsanlegg i Tromsø
29. april 2015
Kvitebjørn Varme AS legger en halv milliard på bordet for å bygge et nytt energigjenvinningsanlegg på Skattøra i Tromsø. Dermed kan byen for første gang nyte godt av spillvarmen fra eget restavfall.

- Investeringen innebærer at Tromsø i fremtiden utnytter verdien av eget restavfall på en bedre måte enn tidligere. Det er positivt både for miljøet og kommuneøkonomien, og jeg er glad for at prosjektet nå blir realitet, sier Tromsøs byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) i en pressemelding.

Utnytter energi lokalt
Anlegget skal stå ferdig i 2017 og blir liggende i miljøparken på Skattøra rett ved siden av sorteringsanlegget for restavfall, som eies av Remiks.
I dag blir restavfallet fra Tromsø transportert på trailere til forbrenning i Sverige, men når den nye varmesentralen står klar, blir spillvarmen fra den lovpålagte forbrenningen utnyttet lokalt.
Det er administrerende direktør i Remiks, Bård Jørgensen, strålende fornøyd med.
-Endelig, mer enn 50 år etter at Tromsø først satte mål om bygging av et energigjenvinningsanlegg, blir prosjektet en realitet. Det er muliggjort av offensive lokale politikere og ambisiøse næringslivsaktører, sier  Jørgensen.
Også næringsavfall fra regionen kan gjenvinnes ved anlegget.

Dekker hele Tromsøya
Parallelt med byggingen av den nye varmesentralen, utvides distribusjonsnettet for fjernvarme. 25 kilometer rør skal knytte all fjernvarme på Tromsøya sammen til ett sammenhengende nett, med den nye sentralen som juvelen i kronen. Hovedforsyningen blir spillvarmen fra Skattøra og den eksisterende bio-sentralen i Breivika.
Bakgrunnen for satsingen er at dagens nett ikke er tilstrekkelig dimensjonert for å møte kundenes behov.
-I dag leverer vi nærmere 80 GWh varme, men kapasiteten i de eksisterende varmesentralene våre er sprengt. Når utbyggingen er gjennomført, øker kapasiteten med 150 GWh forteller administrerende direktør Kenneth Carlsson i Kvitebjørn Varme.
Den nye utbyggingen vil også bidra til utfasing av fossile kilder i fjernvarmenettet.

Rosert Troms Kraft
Carlsson har lang erfaring fra fjernvarme i Sverige, men i likhet med Kvitebjørn Varme, er han en fersk aktør i Tromsø. Selskapet ble opprettet etter at investeringsselskapet Daimyo kjøpte opp Troms Kraft Varme like før jul i 2013 for rundt 58 millioner kroner.

Styreleder i Kvitebjørn Varme, Anders Ombustvedt, legger ikke skjul på at det nye selskapet kom til dekket bord.
- Vi deler æren for at energigjenvinningsanlegget blir en realitet med Troms Kraft og alle andre som jobbet med prosjektet før vi tok over som nye eiere. I dag er vi utrolig stolte og glade for å kunne offentliggjøre denne milepælen for Kvitebjørn, sier styreleder i Kvitebjørn Varme, Anders Ombustvedt.
 Slik skal den se ut, den nye varmesentralen i miljparken på Skattøra i Tromsø. Fra 2017 skal den levere spillvarme fra lovpålagt forbrenning av byens restavfall til fjernvarmekundene på Tromsøya. (Illustrasjon: Kvitebjørn Varme)
KALENDER