Amsterdam satser på fjernvarme for å nå klimamål
20. april 2015
Som et ledd i å nå Amsterdams mål om en klimanøytral energiforsyning, vil den nederlandske hovedstaden satse mer på fjernvarme.  Planen er å firedoble dagens fjernvarmenett innen 2040. 
I dag blir ti prosent av varmebehovet i hovedstaden dekket med spillvarme basert på avfallsforbrenning. Om 25 år vil fjernvarme dekke nær 40 prosent av varmebehovet i Amsterdam.

-Vi produserer el fra vårt avfallsforbrenningsanlegg og vil øke energiproduksjonen ved å bygge ut fjernvarmenettet i Amsterdam. Da vi produserer el på maks nivå, vil all energien vi produserer i tillegg bli brukt til å øke energieffektiviseringen av energiproduksjonen fra avfall. Det sier Jannis Van Zenten, prosjektleder i AEB Amsterdam til Cogeneration Channel news.

Van Zentel sier til nyhetskanalen at selskapet er opptatt av å nå Amsterdams ambisiøse klimamål. Allerede i 2025 skal klimagassutslippene reduseres med 40 prosent. (red.anm.)

-Amsterdam ønsker å redusere utslippene nå og i fremtiden, og vi tror fjernvarme kan skape et 100 prosent dekarbonisert energisystem. For å lykkes ønsker vi å gjøre det rimeligere for kunden å knytte seg til fjernvarmenettet enn å betale gasstilkobling. Mange sluttbrukere er muligens ikke like opptatt av bærekraft som regjeringer og byer er, men de vil være interessert i en rimelig pris for et pålitelig produkt, sier han.


KALENDER