Stadig mer grønn fjernvarme til københavnere
30. mars 2015
Dong Energy er i ferd med å bygge om et  kullkraftanlegg til å bli et biooenergianlegg basert på pellets. Ombyggingen skal være klar neste år og kraftverket skal da kunne forsørge ytterligere 65 000 husholdninger i København.
- Etter beslutningen om å bygge blokk en ved Avedøreverket vil vi kunne kutte ut kull og gass når vi produserer varme til over 215 000 bosteder i hovedstadsregionen. Det er et viktig steg i den grønne overgangen, som vi foretar på en kostnadseffektiv måte, sier Thomas Dalsgaard, adm. direktør i Dong Energy, i en pressemeldingen.

Ombyggingen av blokk en starter i april. Block to i Avedøreverket er et flerbrenselanlegg, som består av en hovedkjel som brenner trepellets, en halmkjel samt to gassturbiner.


KALENDER