Energiminister åpnet nytt kraftvarmeverk i Karlstad
19. mars 2015
Onsdag ble  Karlstads Energis nye kraftvarmeverk offisielt åpnet av den svenske energiministeren Ibrahim Baylan. Med Heden Etappe tre har Karlstad gått fra å være helt avhengig- til å bli uavhengig av fossil olje, som med dagens fjernvarmevolum innebærer at CO2-utslippene reduseres med 260 000 tonn i året. -Sverige vil med satsingen fortsatt være et foregangsland i EU, sa ministeren.
– Dette er en satsing som muliggjør at vårt samfunn kan fortsette å vokse uten at vi påvirker miljøet vi er avhengig av, sa energiminister Ibrahim Baylan da han onsdag åpnet symbolsk dekket til et oljefat, for å markere at fjernvarmeproduksjonen i Karlstad, som for 30 år siden var helt avhengig av olje, nå er fossilfri.  

Ministeren påpekte også i sin tale at EU nå har fått øynene opp for hvor resurseffektiv fjernvarmen er, og hvilken viktig rolle den har spilt i Sveriges omstilling mot et fornybart og bærekraftig samfunn.

– Sverige ligger i toppen når det gjelder fornybar varme og fornybar elproduksjon i EU.  Og en satsing som dette viser at vi vil fortsette å være et foregangsland innen Unionen, sa Ibrahim Baylan.

Sikrer langsiktige fjernvarmeleveranser...
Med Heden Etappe 3 sikres fjernvarmeleveransene i Karlstad i lang tid fremover, samtidig som kraftvarmeverket også gjør det mulig for stadig flere kunder å knytte seg til fjernvarmenettet.  Da Karlstads Energi primært kjøper flis fra skogene i Värmland bidrar også investeringen til å sikre arbeidsplasser i skogs- og transportnæringen i regionen.

.. dobler elproduksjonen
En annen stor miljøfordel med det nye kraftvarmeverket er at den fornybare elproduksjonen nå kan dobles fra 100 til 200 gigawattimer i år med normal temperatur.

..og er langt billigere enn beregnet
Utbyggingen av Heden Etappe 3 ble påbegynt i 2012, og i desember 2014 overtok Karlstads Energi driften av det nye kraftvarmeverket. Sluttregningen for prosjektet ser ut til å lande på om lag 900 millioner kroner, som er 150 millioner lavere enn beregnet, skriver selskapet i en pressemelding.  


Energiminister Ibrahim Baylan påpekte i sin innvielsestale av kraftvarmeverket Heden Etappe 3 i Karlstad onsdag, at EU nå også har fått øynene opp for hvor resurseffektiv fjernvarmen er, og hvilken viktig rolle den har spilt i Sveriges omstilling mot et fornybart og bærekraftig samfunn. Foto: Karlstads Energi
KALENDER