Skal gjenvinne spillvarme fra europeisk forskningspark i Sverige
10. mars 2015
I den planlagte europeiske forskningsparken ESS (European Spallation Source) i Lund i Sverige, skal spillvarmen utnyttes til fjernvarme som både skal varme beboere i Lund og anleggene i forskningsparken. Beregninger viser at det vil være mulig å gjenvinne mer enn 40 megawatt termisk energi i året, som tilsvarer elforbruket til 10 000 villaer.
ESS-anleggene skal kjøles med kjølevann som i sin tur skal kjøles med store varmepumper. Varmepumpene vil konvertere energien fra ESS-anleggene til fjernvarmeenergi på to ulike temperaturer (80 grader respektive 55 grader). Vannet på 80 grader vil bli benyttet i det eksisterende kommunale fjernvarmenettet mens vannet på 55 grader vil bli benyttet til å varme opp ESS egne lokaler.

– Prosjektet er viktig, ikke bare fordi det sparer karbondioksid, men også for å demonstrere en miljøtenkning. Det finnes massevis av andre anlegg, ikke minst innen industrien som kan utnyttes på samme måte, for eksempel fra kjemi/prosess- samt papir- og masseindustrier, sier  Thomas Fogelström, adm. direktør i Swecos industrikonsulter, som er ansvarlig for omdanningen til spillvarme.  
– Dette er ett av flere tiltak vi gjør for å nå våre miljømål. Fjernvarmen som produseres vil dels varme opp boliger i Lund, men også ESS-anleggets egne bygg, sier Thomas Parker, energiansvarlig i ESS, i en pressemelding.

Forskningsinstitusjonen, som 17 europeiske land i dag står bak, skal tas i bruk i 2019, skal  benyttes til forskning innen miljø, medisin, mat og materialer.


Bilde: Henning Larsen Architects
KALENDER