Opplever suksess med fjernvarme i byggefasen
3. mars 2015
Stadig flere utbyggere ønsker seg fossilfri oppvarming på byggeplassen. På Lillestrøm opplever Akershus Energi Varme stor suksess med byggvarme basert på fornybar fjernvarme.

Byggvarme brukes for å tørke opp og varme bygg i anleggsfasen og tradisjonelt har byggebransjen gjerne måttet ty til fossile kilder til denne oppvarmingen. På Lillestrøm har utbyggere nå tilgang et mye mer miljøvennlig alternativ.

- Byggvarme fra Akershus Energi er enkelt, praktisk og mer miljøvennlig, forteller eiendomsforvalter Cathrine Huser i Plantax AS.

Plantax bygger for tiden et kontorbygg på 13.500 kvadratmeter over sju etasjer med utslippsfri byggvarme sentralt i Lillestrøm. Foruten utslippskutt, er det også andre gevinster med byggvarmen, påpeker Huser.
– Vi trenger ikke lenger å holde kontroll med byggvarme natt og dag og vi betaler kun for varmen vi bruker og risikerer ikke å sitte igjen med en halv tank diesel, sier hun.

Opplever vekst
Akershus Energi Varme har, i likhet med mange andre fjernvarmeselskaper, de siste årene gått aktivt ut i markedet for å tilby byggvarme. Det har gitt gode resultater, skriver selskapet i en pressemelding.

- Det ble inngått åtte avtaler om levering av byggvarme i 2014 og totalt leverte vi 1,36 GWh, sier Ivan-Henrik Berg i Akershus Energi Varme.
 – I tillegg er vi stadig i dialog med flere utbyggere i konsesjonsområdene våre, forteller Ivan.

At byggvarmen de tilbyr er fornybar, konkurransedyktig på pris, plassbesparende på byggeplassen og rensligere enn tradisjonelle løsninger, gjør den etterspurt.

Utbyggere takker ja
–I og med at byggene skal benytte seg av fjernvarme når de står ferdig, er det mange fordeler knyttet til å installere det tekniske utstyret og benytte seg av fornybar energi allerede i en anleggsfase, sier Berg.

Slik tidlig plassering av fjernvarmesentralen kan i seg selv kutte kostnader for både utbygger og fjernvarmeselskap. HMS på byggeplassen er også høyt på dagsorden for utbyggere og utslipp og brannfaren med olje og gass blir eliminert med byggvarme fra fjernvarmen. Gass inneholder dessuten en del fuktighet som kan skape problemer på byggplassen og som gjør at byggvarme fra fjernvarme er foretrukket.

- De fleste entreprenører som tilbys dette, takker derfor ja, sier Berg.


Eiendomsforvalter Cathrine Huser i Plantax AS er godt fornøy med å bruke fjernvarme allerede i kontsruksjonsfasen på selskapets nye kontorbygg på Lillestrøm. (Foto: Akershus Energi Varme)
KALENDER