Åpnet Sandefjords nye miljøsatsing
3. februar 2015
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen var både stolt og glad da han åpnet Statkrafts nye fjernvarmeanlegg i Sandefjord tirsdag. For Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch er anlegget avgjørende for å nå kommunens klimamål.
- Jeg vil gratulere alle tilstede, og alle sandefjordinger, med et av landets aller mest moderne og miljøvennlige fjernvarmeanlegg. Dette anlegget vil bidra både til et bedre klima globalt og til et renere miljø lokalt, sa Rynning-Tønnesen under åpningen.

Anlegget er det andre Statkraft Varme har åpnet på Østlandet det siste halvannet året, og flere vil komme.

Ungdommen først ut
- Dette flotte, moderne anlegget gir et betydelig bidrag til energiforsyningen her i byen og det er også en viktig del av Statkrafts satsing på fornybar energi og vekst innen fjernvarme i Norge, sa Rynning-Tønnesen før han kjørte i gang flisgrabben i biovarmesentralen som skal gi varme til fjernvarmenettet i byen.


Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft applauderer elever fra musikklinja på Sandefjord Videregående Skole, som underholdt under åpningen. (Foto: Trygve Mellvang-Berg / Norsk Fjenvarme)

Nærmeste nabo til varmesentralen på Buegården er Sandefjord Videregående Skole. Med rundt 2.000 elever er skolen landets største – og den største og viktigste kunden til Sandefjord fjernvarme. Elever fra musikklinja på skolen stod for de kunstneriske innslagene i vinterkulda under åpningen.

- Symbolikken i at det stedet som utdanner fremtidig arbeidskraft har valgt den mest fremtidsrettede oppvarmingen bør ikke gå noen hus forbi, kommenterte Rynning-Tønnesen.

Stort utslippskutt
Sandefjordordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) roser Statkraft for utbyggingen i Sandefjord, som er helt sentral i kommunens mål om å kutte årlige utslipp med 38.000 tonn CO2-ekvivalenter. Fjernvarmeanlegget vil alene bidra med 12.000 tonn av dette.

- Det er en betydelig andel for at vi skal nå vår målsetningen. For å oppnå målet er det viktig at så mange bygninger som mulig knytter seg til dette fjernvarmeanlegget. Vi håper også at man etter hvert går videre utover i byen, slik at enda flere kan koble seg på etter hvert, sa Gleditsch.

Å bidra med utslippskutt er også en viktig strategi for Statkraft.
- Det er viktig for Statkraft, og også for Sandefjord kommune, å ha en offensiv plan for å kutte lokale utslipp. Verdens problemer blir ikke løst i en stor smell – de blir løst i summen av millioner av anlegg som dette, sa Rynning-Tønnesen.

Løfter lokal skogsindustri
Anlegget i Sandefjord inngår i Statkrafts voksende portefølje av fjernvarmeanlegg i Norge og Sverige. Til sammen produserer nå Statkraft rundt 1 million megawattimer med varme totalt.

Ferdig utbygd vil bioanlegget levere 60 GWh årlig til Sandefjord. Energien hentes fra omlandet til byen og vil gi ringvirkninger i det lokale næringslivet.

- Det fyres med kortreist skogsflis, og det betyr at lokale og regionale skogeiere kan få avsetning på sitt virke. Vi vet jo at deler av Norge gror igjen mange steder, slik at dette er et godt bidrag til å skape nye arbeidsplasser, påpekte Gleditsch.


Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gledtisch (H) sier Statkrafts nye fjernvarmeanlegg er avgjørende for å nå kommunens mål om utslippskutt. (Foto: Trygve Mellvang-Berg / Norske Fjernvarme)
KALENDER