Strømprisene i Sør-Norge ned tross økt forbruk
15. januar 2015
Feil på kjernekraftverket Oskarshamn 3 og økt forbruk i Sør-Sverige medvirket til en økning i norsk nettoeksport mot Sverige i forrige uke. Kraftforbruket gikk opp i hele Norden fra uke en til uke to. På tross av dette gikk prisene ned i de sørligste norske prisområdene. Dette kan henge sammen med at det har kommet mye snø i fjellet på Sør- og Vestlandet, melder NVE.
Prisene i de to nordligste norske prisområdene var omtrent uendret fra uken før.

Ved utgangen av uke to var fyllingsgraden i norske magasiner 65.4 prosent. I løpet av uken gikk fyllingsgraden ned med 2,1 prosentenheter mot 1,3 prosentenheter uken før.


KALENDER