Forsker ser for seg lønnsom tredobling av fjernvarme i Europa
22. desember 2014
Europas byregioner har et voldsomt potensial for lønnsom utbygging av fjernvarme, basert på tilgjengelig spillvarme og lokal fornybar energi, konkluderer et doktorgradsarbeid ved det tekniske universitetet Chalmers i Gøteborg.
- Et av hovedresultatene er at det synes å foreligge et trefoldig, direkte lønnsomt utbyggingspotensial for fjernvarme i Europas byer og storbyområder, sier Urban Persson til nettstedet Chalmers Inside.

Kostnadseffektiv
Persson, som har forsket på fjernvarme og fjernkjøling over flere år, forsvarer sin avhandling "District heating in future Europe – Modelling expansion potensials and mapping heat synergy regions" ved Chalmers 8. januar.

Utgangspunktet for avhandlingen er å se hvordan spillvarme fra kraftverk og industri, sammen med lokale fornybare varmekilder, kan erstatte brensler og energibærere som er i bruk i dag og dermed redusere primærenergibruken til oppvarming i bygg i Europa. En forutsetning for studien er at fjernvarmen må være et kostnadseffektivt alternativ for Europas nåværende og framtidige varmemarkeder.

Betydelig varmebehov
Ifølge Persson vil ikke fjernvarmens konkurransekraften svekkes i særlig grad av at fremtidens bygg vil ha et mindre varmebehov enn i dag, blant annet fordi befolkningen i byene øker i raskere takt enn den nasjonale befolkningsøkningen.

– Et annet viktigt resultat er at det i dag foreligger en påtakelig geografisk overensstemmelse mellom befolkningssentra og hoveddelen av Europas spillvarmeaktiviteter. Vi har også funnet at de avgjørende utfordringene for storskala utbygging ikke egentlig ligger på det tekniske planet i dag, snarere innenfor organisatoriske, økonomiske, politiske og kulturelle dimensjoner, sier Persson.


KALENDER