Ja til salg av Elverum Energi og Elverum Fjernvarme til Eidsiva
19. desember 2014
Torsdag gikk kommunestyret i Elverum inn for at Elverum Energi kan få overdra sin aksjeandel i Elverum Energi og Elverum Fjernvarme til Eidsiva. Fire av representantene stemte mot transaksjonen. (Østlendingen)Mens Høyre og Arbeiderpartiet var enig om å gå inn for å selge aksjene, var partiene uenig om hvordan verdiene av aksjeoverdragelsen som er verdsatt til 141,35 millioner kroner skulle foretas. Rådmannen anbefalte politikerne å veksle inn aksjene i en eierandel i Eidsiva Energi på 0,75 prosent til en verdi av 60 millioner kroner, og sette 70 millioner kroner på fond.

Høyre støttet denne disponeringen av midlene, og mente det vil være god og langsiktig økonomi for Elverum kommune å bruke de 70 millionene til å nedbetale gjelden.

Ap mente å nedbetale gjeld har en tidshorisont på 25 år, og at det er kortsiktig i et energiperspektiv.
- Elverum Energi er bygd opp over 100 år. I det perspektivet er 25 år veldig lite, sa Jørn Øversveen og foreslo en eierandel i Eidsiva på 1,25 prosent, og at resten av pengene (22 millioner kroner) settes i et kraftfond.
- Skal vi få noen innflytelse i Eidsiva må vi ha minst 1 prosent eierandel. Nå flytter vi verdiene fra et lokalt til et regionalt selskap, sa Ingvar Midthun. Aps forslag ble vedtatt med 17 mot 16 stemmer.

Eidsiva Energi ønsker å videreføre og videreutvikle nettsentralen i Elverum for hele Eidsivas nett og videreutvikle virksomheten i Heradsbygd. Elverum Energi fortsetter som eierselskap til både eierposten i Eidsiva og i Østerdalen Kraftproduksjon.

Driften i Elverum Fjernvarme, hvor YC Eiendom eier de resterende aksjer i selskapet, vil bli videreført uten formelle endringer.
 
 
KALENDER