Lenvik kommune sier trolig ja til å bli eier av Finnsnes Fjernvarme fredag
18. desember 2014
I 2013 ga kommunestyret i Lenvik sin prinsipielle tilslutning til at kommunen skulle bli medeier i selskapet Finnsnes Fjernvarme AS. Og dersom formannskapets innstilling til kommunestyret tas til følge i møtet fredag, vil kommunen bekrefte denne intensjonen ved å skyte inn fem millioner kroner i selskapet, og bli medeier i Finnsnes Fjernvarme sammen med Senja Avfall.
Det estimerte kapitalbehovet i selskapet vil bli 11 millioner kroner. Rådmannens innstilling til kommunestyret fredag er å bevilge fem millioner kroner for eierandelen ifjernvarmeselskapet. Det foreslås å dekke inn utlegget gjennom de ekstraordinære inntektene kommunen får som en følge av etablering av nye laksekonsesjoner i kommunen.

«Denne typen engangsmidler kan ikke sluses inn i drift, men kan benyttes til ulike engangstiltak. Aksjekapital i et samfunnsnyttig selskap kan være et slikt formål», heter det i et saksframlegg, ifølge Folkebladet.no.

Fjernvarmeanlegget i  Midt-Troms vil etter planen være basert på spillvarme fra forbrenningsanlegget til Senja Avfall på Botnhågen, og fra smelteverket Finnfjord AS i Lenvik.

-Målet er å få finansieringsplanen på plass innen første kvartal 2015, og starte utbyggingen umiddelbart etterpå, sier administrerende direktør i Senja avfall, Tor-Helge Sørensen.  -Utbyggingen vil foregå i flere byggetrinn, og anlegget  vil etter ferdigstilling av det første byggetrinnet ha en produksjon på 10 GWh i året, sier han til fjernvarme.no.
KALENDER