Verdens kullforbruk fortsetter å øke
16. desember 2014
Ifølge en prognose offentliggjort av Det internasjonale energibyrået IEA, fortsetter kullforbruket i verden å stige. Og veksten i forbruket vil fortsette, i alle fall de neste fem årene, om enn mindre enn i perioden fra 2010 til 2013. (Ingeniøren.dk)
Stigningstakten vil mest sannsynlig avta litt i forhold til perioden fra 2010-2013, da kullproduksjonen i verden økte med 3,3 prosent hvert år. For hvert av de fem årene fram til 2019 vil forbruket stige med 2,1 prosent, forutser energibyrået nå. Verden vil dermed brenne over ni milliarder tonn kull i 2019.

Kina er verdens største produsent, importør og forbruker av kull. Kina står derfor også for tre femdeler av den stigende kullbrenningen de kommende årene. Det på tross av at Kina også satser på å bygge ut atomkraft, fornybar energi og gasskraft.

Den øvrige veksten i kullforbruket finner sted i andre land med høy økonomisk vekst, hovedsakelig i Asia, og den mer enn oppveier at noen europeiske land, inkludert Danmark, faser ut kullkraft, skriver Ingeniøren.dk.
 


KALENDER