Nytt kombikraftverk vil gi boom for finsk biobrenselindustri
16. desember 2014
I 2017 skal Fortums kull- og oljekraftverk på 366 MW i Nådendal nær Åbo i Finland, erstattes med et kombikraftverk basert på biobrensel og stenkull. Planen er at 30-40 prosent av brenselet skal være basert på flis når kraftverket tas i bruk, og det vil da være behov for all tilgjengelig flis fra starten. Når andelen biobrensel overstiger 50 prosent, kan selskapet bli tvunget til å importere flis, ifølge ledelsen i selskapet. (Finlands Radio)
Energiselskapet Turun Seudun Energiatuotanto (TSE), som driver kraftverket, vil øke andelen biobrensel med årene, og i 2020 vil andelen fornybar energi i fjernvarmen være 50 prosent.

Ifølge TSEs direktør Tapani Bastman tar kraftverket imot all tilgjengelig flis når virksomheten starter. Og andelen biobrensel vil ifølge Bastman øke til 50-60 prosent. -Men når andelen biobrensel overstiger 50 prosent ved kraftverket, blir energiselskapet tvunget til å importere flis, sier han til Finlands Radio

Skogseiere har vist stor interesse for å selge flis til det nye kraftvarmeverket. Og for å betjene Nådendals flerbrensel kraftverk med flis, planlegger energiselskapet nå å anlegge fire til seks flisterminaler i sørvestre Finland sammen med flisleverandører. Det antas å ville bidra til ca. 200 arbeidsplasser i regionen.

Åbo Energi eier 39,5 prosent av Turun Seudun Energiantuotanto. Andre eiere er Fortum Power and Heat som eier 49,5 prosent av selskapet Reso eier fem prosent og Nådendal og S:t Karins innehar tre prosent av aksjene.


Fortums kullkraftverk i Nådendal med en kapasitet på 366 megawatt skal erstattes av et nytt kraftverk. Høsten 2017 skal det nye kraftverket stå klart. Det nye kombikraftverket skal produsere el og varme og drives med biobrensel og stenkull.
KALENDER