Mer fjernvarme til bergenserne
8. desember 2014
BKK Varme har nylig fått grønt lys for å bygge ut fjernvarmerør til Nordnes – og kan dermed gå løs på den siste store bygge-etappen for fjernvarme i Bergen sentrum. Når utbyggingen er ferdig i 2017, vil fjernvarmeleveransen øke fra 250 GWh til ca. 280 GWh. 
For å sikre bergenserne nok kapasitet er det også besluttet å etablere en ny varmesentral med en kapasitet på 25 MW på Dokken ved Puddefjorden.

- Vi skal installere en 25 megawatt (MW) elektrisk kjel inne på BKKs område på Dokken. Den nye varmesentralen vil kunne forsyne sentrum med nødvendig effekt, og den kan også brukes som spisslast og reservelast ved behov, sier Alexander Svanbring, prosjektleder i BKK Varme i en pressemelding.

BKK Varme kan dermed når den nye varmesentralen står ferdig, øke kapasiteten fra dagens 123 MW  til 148 MW.

Prosjektet har en kostnadsramme på 30 millioner kroner, medregnet anleggsbidrag til BKK Nett.


Skisse av den nye varmesentralen på Dokken i Bergen.(Kilde: BKK Varme)
KALENDER