SSB: Venter økte investeringer til neste år – også i fjernvarme
3. desember 2014
Nye anslag fra Statistisk sentralbyrå viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli høyere i 2014 enn i 2013. Foreløpige estimater for 2015 antyder en tiltakende vekst innenfor kraftforsyningen.  Vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet, samt ny vekst i fjernvarme og annen kraftforsyning, forklarer denne oppgangen, ifølge ssb.no.
Datagrunnlaget fra november-undersøkelsen viser at samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2014 anslås til 43,5 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet ligger 5 prosent over tilsvarende tall for 2013. Et høyere investeringsnivå innenfor industrien, samt videre vekst i kraftforsyning, forklarer denne oppgangen. På den annen side bidrar lavere investeringer i bergverksdrift til å dempe den samlede oppgangen.
Anslaget for 2015 taler for ytterligere vekst i de samlede investeringene til neste år. Utsikter til høye investeringer innenfor næringen overføring og distribusjon av elektrisitet samt oppjusterte anslag for industrien er hovedårsakene bak den ventede veksten i 2015.
 
KALENDER