- Mer miljøvennlig å utnytte norsk restavfall i Norge enn i Sverige
10. mars 2014
Energiutnyttelse av restavfall i Norge er bedre for miljøet enn å sende det til Sverige for forbrenning der. Det viser en fersk rapport som Thema Consulting Group har utført for Avfall Norge.  Rapporten legges i dag fram på et seminar i Kristiansand der kommunale eiere av forbrenningsanlegg er representert.
Nancy Strand– Rapporten viser en klar miljøgevinst ved at restavfall energiutnyttes i Norge, sier direktør Nancy Strand i Avfall Norge. Altså er energiutnyttelse i Norge et godt miljøtiltak, samtidig som vi på den måten får nytte av avfallet som ikke er egnet for ombruk eller annen gjenvinning til varme og strøm her, legger hun til.
 
I Sverige brukes energien fra det norske avfallet primært til å erstatte fornybare fjernvarmekilder, mens det i Norge i større grad erstatter fossile energikilder. I tillegg kommer reduserte utslipp som følge av mindre tungtransport over landegrensen.

– Spillvarmen fra nødvendig forbrenning av restavfall er en svært viktig energikilde for fjernvarmen i Norge.  Sammen med satsing på andre fornybare energikilder de siste årene bidrar avfallsvarmen til at fjernvarmen i Norge aldri har vært grønnere enn nå, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

Stortingskonferanse 31. mars
Høyres avfallspolitiske talsmann Odd Henriksen mener rapporten viser et behov for å se på helheten i tjenesteproduksjonen i sektoren.

– Derfor tar vi nå et initiativ til en konferanse på Stortinget den 31. mars hvor vi inviterer avfallsbransjen til å komme med innspill til hva vi bør gjøre, sier Henriksen.
 
Han sier konferansen blir ytterligere aktuell sett i sammenheng med tilstandsrapporten om Norges klimamål som Miljødirektoratet la fram fredag. 

– Vi har noen utfordringer for å nå våre klimamål.  Da tror jeg at avfall og denne bransjen er en av løsningene på våre utfordringer, sier Henriksen.
 
Stram økonomi for norske anlegg
I tillegg til å se på klimaregnskapet, viser rapporten at energigjenvinningsanleggene i Norge sliter med lønnsomheten etter flere år med lave priser på energiutnyttelse av avfall i Sverige og Norge. Dette skyldes blant annet at finanskrisen i 2008-2009 førte til et dramatisk fall i avfallsmengdene i Sverige, samtidig som store norske avfallsmengder kom på markedet ved innføringen av deponiforbudet i 2009.
 
- Basert på dagens avfallspriser og avkastning er vårt anlegg kanskje verdt 2-300 millioner kroner for en potensiell kjøper. Byggekostnadene for vel tre år siden var 1,3 milliarder, sier Odd Terje Døvik, adm. direktør for kommuneeide Returkraft i Kristiansand til Dagens Næringsliv.

I rapporten går det fram at markedsprisen må økes med minst 20 prosent før den bokførte egenkapitalen i anleggene kan forsvares. " Uten endringer i rammebetingelsene kan de økonomiske resultatene komme til å vise underskudd i årene som kommer. Over tid vil det føre til behov for nye kapitalinnskudd for eierne, eventuelt konkurs", står det.

Themas rapport kan lastes ned i sin helhet på avfallnorge.no.


(Illustrasjon: Norsk Fjernvarme)
KALENDER