Færre bygg merket i oktober og november
27. desember 2013

Sammenlignet med i fjor var det frem til desember i år en liten økning i antall energimerkinger i august og september, men noe nedgang i oktober og november. I gjennomsnitt oppnådde kun fire bygg i måneden energikarakter A, mens gjennomsnittet av de fleste byggkategorier oppnådde energimerket E. (VVSforum)
Energimerkingen av boliger følger årstidene: Flest energimerkinger har i år har skjedd i mars, april, mai og august, september og oktober. Færrest i vintermånedene november til februar – og i feriemåneden juli. For boliger ligger antall energimerkinger på gjennomsnittlig rundt 8920 i måneden til nå i 2013.

For yrkesbygg er tallet mye lavere, bare gjennomsnittlig 276 i måneden i samme periode. Sammenlignet med perioden fra juli til og med november i fjor gikk også antall energimerkinger ned – med rundt 136 færre i måneden. Det er blant kontorbygg, forretningsbygg og universitets- og høyskolebygg at det er registrert flest energimerkinger.

-Fortsatt går det tregt med energimerking av yrkesbygg. Antall energimerkinger er skuffende lavt, så her er det bare for byggeiere å brette opp ermene og å gå i gang. Vi har satt i gang kontroller og det vil bli reaksjoner overfor de som ikke har energimerket, sier Olav Karstad Isachsen i NVE, prosjektleder for Energimerkeordningen.

Snittkarakter for bygg er E
Fremdeles er det slik at energikarakter A henger høyt. For småhus ble det i perioden august til og med november gjennomsnittlig utstedt 24 energiattester med energikarakter A i måneden. Og tilsvarende 40 i måneden for leiligheter. For yrkesbygg er tallet fire i måneden. For de fleste byggkategorier er gjennomsnittlig energikarakter E.


KALENDER