Troms Kraft selger fjernvarmevirksomheten til Daimyo
23. desember 2013
Konsernstyret i Troms Kraft vedtok på fredag å selge Troms Kraft Varme AS (TKV) til Daimyo AS. Salget omfatter TKV med det heleide datterselskapet Strandkanten Infrastruktur AS (SIAS). Bakgrunnen for salget er konsernets finansielle situasjon og det faktum at fjernvarme ligger noe på siden av konsernets kjernevirksomhet, skriver Troms Kraft i en melding.
- Salget er en del av oppryddingen i virksomheten, og er i tråd med konsernets strategi om å
konsentrere oss om kjernevirksomhetsområdene kraftproduksjon, nettvirksomhet og sluttbruker. Vi er tilfreds med å ha funnet en langsiktig eier til TKV med god erfaring fra prosjektutvikling innen fjernvarme og avfallsenergi, sier konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen.

- Vi gleder oss til å bygge videre på det gode arbeidet TKV og andre har gjort på fjernvarme i Tromsø, sier daglig leder i Daimyo, Espen Aubert.

- TKV og Daimyo utfyller hverandre godt, og vi er trygg på at sammen med organisasjonen vil vi utvikle fjernvarmenettet til glede for hele byen.
Troms Kraft Selskapet leverte 73 GWh i 2012.KALENDER