Klimamålstrid
20. desember 2013
Er det mer offensivt å ha tre mål for klimapolitikken enn å ha ett? Underlig nok ser det ut til at opptil flere partier og enkelte miljøorganisasjoner faktisk mener det, skriver Dagens Næringsliv i en leder.
Europa-kommisjonen skal i januar legge frem en melding om klimapolitikken med mål for 2030. Den vil være av stor interesse for Norge. Som EØS-medlem er Norge tett integrert i EUs klimapolitikk. Også som stor energiprodusent har Norge interesse av hvordan politikken utformes.

Frem til 2020 har EU tre mål: 20 prosent lavere utslipp av klimagasser, 20 prosent økt andel fornybar energi og 20 prosent bedre energieffektivitet. Det har ikke bare vært vellykket. Mer fornybar betyr ikke nødvendigvis at utslipp går ned. Men det kan bety at strøm blir billigere og at energieffektivisering blir mindre lønnsomt. Det er blitt et lappverk av virkemidler der tiltakene delvis virker mot hverandre og der det stadig må settes inn nye tiltak for å nå de ulike målene.

Den norske regjeringen anbefaler at EU frem mot 2030 bare har ett mål, nemlig reduserte utslipp. Det får den kritikk for. SV, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er uenige. De mener tre mål er bedre enn ett. De får støtte fra Miljøstiftelsen Zero, som til og med mener at målet om å få ned utslipp ikke er så viktig.

«Fornybar energi viktigere enn mål for klimautslipp» var tittelen på pressemeldingen fra Zero.

Målet for Zero er altså ikke å få ned utslippene som skaper klimaproblemet, men å få satt opp flest mulig solcellepaneler og vindmøller.

Men målet må være å stanse klimaendringene gjennom å få ned utslipp. Utbygging av fornybar energi og mer energieffektivisering kan bidra til å nå målet. Men slike tiltak må ikke gjøres til målet i seg selv. De er virkemidler for å oppnå det som er viktigst, skriver Dagens Næringsliv i dagens leder.


 


KALENDER