Satsing på miljøvennlig fjernvarme krever langsiktig eierskap
19. desember 2013
Skagerak Varme satser optimistisk videre, til tross for kraftige nedskrivninger og underskudd, skriver Telemarksavisa i gårsdagens avis. - Hvis vi ser isolert på regnskapene, så kan det synes som om Skagerak Varme fyrer for kråkene. Men det er altså et langsiktig prosjekt og en del av et samfunnsoppdrag der selskapet skal bidra til miljøvennlige samfunn og til en sikker energiforsyning.
 
På sikt skal det bli god butikk. I ryggen har de solide aksjonærer. Skagerak Varme er et heleid datterselskap av Skagerak Energi, som igjen er eid av Statkraft og Porsgrunn, Skien og Bamble kommune.

- Det har vært mer krevende enn det vi trodde, fordi vi har investert i mer enn det som var opprinnelig planen, sier konserndirektør Trond Ditlefsen i Skagerak Varme.

Selskapet har gradvis økt fjernvarmeproduksjonen siden starten i 2005, basert på spillvarme fra Herøya.  Skien Fjernvarme AS er inngiftet i den gode familie. Her eier Skagerak 51 prosent. I løpet av det siste året har selskapet også åpnet varmesentraler i Tønsberg og i Horten. I sin åpningstale av Kilen varmesentral i Tønsberg la konsernsjef Knut Barland vekt på betydningen av nyskapning og fremsynhet.Og han gjorde det klart at konsernet ikke forventet noen rask gevinst: - For Skagerak Varme er dette en langsiktig investering, og først på 2030-tallet forventer vi at det vil bli lønnsomt, sa han.

I fjor måtte verdien i selskapet skrives ned med 137 millioner kroner. Driftsinntektene var på rundt 35 millioner. Inkludert de store nedskrivningene var årsresultatet på minus 128 millioner kroner. I 2011 var det til sammenlikning 18 millioner i minus. Til sammen er den sysselsatte kapitalen på 508 millioner kroner.

-  Det vil ennå gå noen år før regnskapet går i pluss. Og trolig vil det ta flere tiår før investeringene er tjent inn igjen, signaliserer Ditlefsen. - Det er en tålmodighetsprøve, det vi driver med. Hvis vi ser isolert på regnskapene, så kan det synes som om Skagerak fyrer for kråkene. Men det er altså et langsiktig prosjekt og en del av et samfunnsoppdrag der den delvis kommunalt eide aktøren skal bidra til å redusere utslippet av CO2. Og på sikt skal det bli god butikk. - Når jeg sier at det har vært mer krevende enn det vi trodde, så er det fordi vi har investert i mer enn det som var opprinnelig planen, sier Ditlefsen. - Han ble kaptein på skuta i mars i år og slår fast at den langsiktige satsingen så absolutt er intakt.

Under Porsgrunns gater ligger det flere kilometer med rør som sørger for hyggelige temperaturer. Til sammen hadde man håpet å nærme seg 100 GWh, men salget blir noe lavere enn det i 2013, noe som skyldes den relativt milde høsten.

- Skagerak Varme er et firma som mange forbinder med omkjøring, stengte gater og gravearbeider.
- Det kan bli litt kronglete når vi går inn i boliggater og skal grave utenfor døra til folk. Men det er ingen andre måter vi kan gjøre det på. Tross alt er det mye som skal under bakken, og det må gjøres grundig, sier Ditlefsen. I Porsgrunn er hovednettet ferdig bygd ut. Men det er fortsatt en god del upløyd mark. De nærmeste årene vil det handle om fortetting.

Lave energipriser er nok gode nyheter for folk flest, men ikke for bunnlinja verken for strømprodusenter eller de som leverer fjernvarme. - Vi følger spotprisen på strøm. Høyere kraftpriser vil være med å løfte lønnsomheten i fjernvarme. Slik situasjonen er i dag, er det noe mer krevende å få til lønnsomhet, sier Ditlefsen som imidlertid holder stø kurs.
- Det er god stemning og organisasjonen jobber veldig godt. Den langsiktige satsingen er absolutt intakt, sier han. Dessuten er miljøsamvittigheten like ren som kraften som leveres.

Takket være solid kapital i ryggen kan Skagerak Varme bidra til å nå grønne mål. Vannbåren varme er blant annet et middel for å bli kvitt gamle og forurensende oljekjeler. Skagerak Varme har også et annet samfunnsoppdrag. De skal bidra til forsyningssikkerhet og energifleksibilitet. Det siste betyr at de skal avlaste strømnettet.


KALENDER