Statkraft Värme øker produksjonen av fornybar varme i Kungsbacka
17. desember 2013
En ny biobrenselkjel er i ferd med å installeres ved fjernvarmeverket Hammargård i Kungsbacka, som bidrar til at olje kan byttes med fornybar biobrensel.  Det innebærer at Statkraft Värme vil produsere 100 prosent fornybar varme til kundene i  Kungsbacka fra årsskiftet.
Statkraft Värme AB investerer cirka 82 millioner kroner for å øke  den biobrenselbaserte produksjonen i Kungsbacka. Investeringen omfatter ytterligere en biobrenselkjel på 12 MW, med tilhørende røykgasskondensering på 3 MW ved Hammargårds varmeverk. 
 
- Investeringen vil føre til at det oppnås konkurransekraftige fjernvarmepriser også i fremtiden. Dessuten for nå en større- og mer bærekraftig produksjon med høy driftssikkerhet og høy fornybarandel, som er en forutsetning for å kunne møte utbyggingen av fjernvarme i Kungsbacka på en bra måte, sier Nicklas Kilstam, affärsområdeschef  i  Statkraft Värme i en melding.
 
Den nye kjelen installeres i et nytt kjelhus inntil det eksisterende varmeverket og beregnes å stå ferdig ved årsskiftet.


Statkraft Värme vil fra nyttår kunne levere 100 prosent fornybar varme til kundene i Kungsbacka. foto: Statkraft
KALENDER