Dobler kapasiteten av fornybar varme på Notodden
16. desember 2013
Thermokraft har nylig fyrt opp sin andre biokjel, basert på kortreist skogsflis. Og med en akkumulatortank på 90 000 liter i bakhånd, er  notoddingene sikret 100 prosent fornybar varme i uoverskuelig framtid. Selskapet  har budsjettert med en produksjon på 14 GWh i 2014 og vil i løpet av få år øke produksjonen til opp mot 20 GWh. - Det er mer enn fire ganger så mye som  konsulentrapporten som lå til grunn for etableringen av selskapet i 1999, anslo, sier daglig leder i selskapet, Andreas Faye.
- Vi fikk grønt lys for å installere en ny biokjel på 4,9 megawatt i mai, for å dekke varmebehovet til mange planlagte nybygg på Notodden.  Og i slutten av november ble den nye kjelen fyrt opp, en uke før plan, sier Faye.
Totalt har de to fliskjelene en kapasitet på 8,8 megawatt.  I tillegg har bedriften en akkumulatortank på 90 000 liter i bakhånd for ekstremt kalde dager.  Og etter å ha faset ut oljetanken, er befolkningen på Notodden sikret 100 prosent fornybar varme, også når produksjonen om  fire- fem år kommer opp i  20 GWh i året.
- Det er langt over produksjons potensialet  som konsulentrapporten la til grunn før etableringen av Thermokraft i 2000; det ble anslått til 4,5 GWh, forteller Faye.

Selskapet leverer varme til de fleste byggene i sentrum og sørger for at gatene er snøfri. I tillegg varmes svømmehall og idrettshall samt skoler i utkanten av Notodden opp med varme fra Thermokraft. Det kommer også skogseierne til gode. Flisbehovet vil være fra 12-15 000 kubikkmeter tømmer i året - om lag 20 prosent av det som ble huget i Notoddens skoger i fjor.


Bilde er tatt fra Tinneberget onsdag 11.desember og viser Thermokrafts to piper i full aktivitet i Hydroparken. foto: Andreas Faye
KALENDER