Vil ha mindre rigide bygningskrav
30. januar 2013

Olje- og energiminister  Ola Borten Moe understreket i sin åpningstale på Enova-konferansen viktigheten av å utvikle et mangfold av løsninger når det gjelder energieffektive hus og bygg. - Målet er økt ressurseffektivitet og reduserte CO2-utslipp, ikke spesifikke byggtekniske løsninger i seg selv, sa Ola Borten Moe.

- Jeg er av dem som håper at energieffektiviteten øker. Men det er også viktig å si at regjeringen verken har satt et tak på energiforbruk eller utslipp i Norge. Fra mitt ståsted er det bra om vi klarer både å øke energieffektiviteten og samtidige øke det totale energiforbruket, sa statsråden.  
les hele talen her
 Olje- og energiminister Ola Borten Moe på talerstolen under Enovakonferansen (foto: Jon Evang / OED).
KALENDER