Frokostmøte med BREEAM på agendaen
28. januar 2013

Brød & Miljø inviterer til nytt frokostmøte i Arkitektenes Hus 6. februar. På agendaen står BREEAM.

I kjølvannet av suksessen med BREEAM NOR som miljøsertifiseringssystem for bygg, vurderer nå både kommuner og private utbyggere å gå videre med BREEAM Community. På møtet skal man blant annet se på erfaringene når det gjelder sertifisering.

Det stilles også spørsmål om sertifiseringsordningene i første rekke er nyttig for private eiendomsutviklere eller om de også er hensiktsmessige redskap i kommunalt initierte, komplekse plan- og utviklingsprosesser. Kan sertifiseringssystemer bidra til økt kvalitet, utover det som kan oppnås gjennom vanlig god planlegging, stilles det også spørsmål ved.

Britt Kessing er første foredragsholder. Hun skal se på urban utvikling.

Deretter skal Cecilie Høgden Mæle fra COWI AS og Siri M. Ludvigsen fra skien kommune ta for seg Skien Brygge, som er Norges første BREEAM Communites prosjekt. ER BREEAM Communities en gavepakke til kommunen, spør de to foredragsholderne.

Anders Nohre-Wallden, NGBC skal fortelle om innføringen av BREEAM Community i Norge.

Det blir anledning til å stille spørsmål og det legges avslutningsvis opp til en kort debatt.

Påmeldingsfristen er satt til 4. februar:
http://www.futurebuilt.no/brod-miljo-6-februar#bottom

Kl. 08:00-10:00 // Arkitektenes Hus, Josefines gate 34
 KALENDER