Klimakvoter kan ikke løse alt
1. november 2012

Bruk av klimakvoter som virkemiddel vil ikke redusere utslippene av CO2 fra avfallsforbrenning. Dette synspunktet har Avfall Norge spilt inn til norske miljøvernmyndigheter.

I forarbeidene til revidering av Klimakvoteloven og -forskriften skriver Miljøverndepartementet at utslipp av CO2 fra forbrenning av avfall vurderes inkludert i kvotesystemet fra 2013. Vurderingene blir gjort med bakgrunn i at EUs handelssystem med klimakvoter, den såkalte ETS (European Trading System)-ordningen, nå skal inn i sin tredje periode, 2013 -2020. Så langt har ikke Miljøverndepartementet (MD) bestemt seg for om avfallsforbrenningsanlegg også skal inkluderes.
 

Kritiske til myndighetene
Avfallsforbrenningsbransjen er kritisk til myndighetenes tanker om å inkludere avfallsforbrenning i ETS-systemet. Bransjen mener ETS er et lite treffsikkert virkemiddel for å oppnå lavere CO2 – utslipp som følge av mindre bruk av fossilt brensel. Forbrenningsanleggenes mulighet til å påvirke sammensetningen av det avfallet de tar imot, og dermed andelen fossilt brensel i form av eksempelvis plastavfall og tekstiler, er ikke-eksisterende. Som siste ledd i avfallets verdikjede har ikke behandlingsanleggene et slikt mulighetsrom. Det er det avfallsbesitterne, enten kommunene eller næringslivet, som har.

- Formålet med et avfallsforbrenningsanlegg er å destruere avfall som ikke er egnet til materialgjenvinning. Dette skal gjøres på en trygg og miljømessig god måte, samtidig som energien i avfallet utnyttes, sier Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge.
- For et avfallsforbrenningsanlegg er det lite aktuelt å bytte ut avfall som brensel med for eksempel rent biobrensel, slik hensikten er med klimakvoter. ETS er derfor ikke et egnet virkemiddel for å redusere utslipp av fossil CO2 fra avfallsforbrenning, avslutter han.KALENDER