La deg opplyse og inspirere av fornybar varme
31. oktober 2012

På tredje året publiserer Enova sin varmerapport, denne gangen på web. Under fanen "Innsikt" kan du lese om Enovas varmeresultat for 2011 og bli inspirert gjennom gode eksempel på alternative fornybare varmeløsninger. last ned rapporten

Noen høydepunkt fra varmerapporten:

•7,3 TWh fornybar varme støttet i perioden 2001 - 2011
•240 små og store lokale energisentraler basert på fornybare energikilder støttet i 2011
•Mange varmepumper, men størst energiomlegging til fornybar varme knyttet til bioenergi
•Støttede prosjekter gir 334 GWh biogass på markedet innen utgangen av 2014
•Årlig fjernvarmeleveranse på minimum 7,5 TWh i 2017


La deg inspirere av historien om Miljøbyen Granås - passivhusbyen i Trondheim som valgte fjernvarme som det mest miljøvennlige oppvarmingsalternativet.

I historien om Akershus Varme kan du lese om et fjernvarmeanlegg basert 100% på fornybare energikilder, og hvor nytenking rundt energikilder har vært essensielt.

Historien om Gran Fjernvarme er et eksempel på et vellykket prosjekt der dialog mellom utbygger og kommunen har vært en viktig nøkkelfaktor.

 KALENDER