Klimaendringene vil skje saktere enn antatt
31. oktober 2012

Utslippene av CO2 har ikke fullt så stor effekt på klimaet som man hittil har trodd, ifølge en ny studie gjort av norske forskere. Dette kan gi oss mer tid til å kutte utslippene, og litt større sjanse for å begrense oppvarmingen til to grader — noe som er målet for verdenssamfunnet. En oppvarming på over to grader betraktes som svært farlig av mange klimaforskere, skriver Aftenposten.

— Oppvarmingen skjer saktere enn forventet, sier professor Terje Berntsen ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.
Han understreker likevel at dette ikke betyr at vi kan avblåse klimakrisen.

I rapporten fra de norske forskerne pekes det på at det på 90-tallet var en kraftig temperaturøkning både i havet og i atmosfæren. Men undersøkelsene viser at det samme ikke har skjedd etter år 2000.

— Våre funn tyder på at oppvarmingen også vil skje saktere framover enn det modellene og scenariene har vis fram til nå, sier Berntsen.

Professor og forskningsdirektør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret er en av landets fremste eksperter inne klimaforskning. Han understreker at det er stor usikkerhet rundt de nye funnene.

— Det er ikke sikkert dette er det endelige svaret. Det er for tidlig å konkludere bastant. Det er gjort flere andre forskningsarbeider som ikke viser det samme, sier han.

Også direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, er forsiktig.

— Disse resultatene er svært interessante og vil få stor betydning både nasjonalt og internasjonalt dersom de bekreftes av andre studier, sier han.

I 2011 var de menneskeskapte CO2-utslippene på 34 milliarder tonn — det høyeste nivået noensinne — og siden 1992 har verdens CO2-utslipp økt med 50 prosent. (©NTB)KALENDER