Selv fredede bygg kan energioptimaliseres
29. oktober 2012

Årets mottaker av den danske Fjernvarmeprisen, teknisk konsulent Bjarne Dalgaard i Bygningsstyrelsen, har sikret energibesparelser på mer enn 20 prosent i noen av Danmarks eldste bygg, som Amalienborg og Christiansborg. Resultater, som taler for seg selv, viser at det er mulig å gjøre en energimessig forskjell i selv virkelig gamle, fredede bygg.

Bjarne Dalgaard i Bygningsstyrelsen har stått i spissen for å gjøre selv flere hundre år gamle bygninger, som Amalienborg, Christiansborg og ministeriene på Slotsholmen markant bedre energimessig. På Amalienborg er besparelsen på hele 20 prosent etter ombygging av fjernvarmesystemet og energioptimalisering av de fredede byggene.

De suksessfulle energibesparelsene, og dermed markante CO2-reduksjoner, er skapt ved hjelp av fjernvarme og utviklingen av et nytt verktøy, kalt Trafiklyset.

Trafiklyset kategoriserer Bygningsstyrelsens mange bygg ut fra de velkjente farvene rød, gul og grønn, hvor rødt er alarmerende, gult advarende og grønt energiriktig. Farvekodene blir løpende oppdatert til ministerier, slott, departementer og styrelsen, så de daglige brukerne kjenner deres aktuelle energiforbruk.

Bygningsstyrelsen administrerer 4,2 millioner kvadratmeter, hvor langt størstedelen er kontorbygg og universitetene. Bare Slotsholmområdet utgjør hele 170.000 kvadratmeter, som huser statsmakten. Slotsholmområdet er de senere år blittt bygget om fra damp til alminnelig fjernvarme, og det er i denne perioden også satt opp flere målere, så brukerne kan følge med i det daglige forbruket.

Trafikklyset og de markante energibesparelser har fått utlandet til å sperre øynene opp. EU har bedt Bygningsstyrelsen om materiale til å fortelle nærmere om ideen og resultatene med energibesparelser i offentlige bygninger. Det samme har flere nabolands myndigheter gjort, som også kjemper for å redusere energiforbruket i statseide bygg.

Bjarne Dalgaards øverste sjef, Klima-, Energi- og Bygningsminister, Martin Lidegaard uttaler:
- Som minister for statens bygg, og dermed også for deres energiforbruk, er jeg stolt over, at nettopp
en av mine dyktige medarbeidere har fått Fjernvarmeprisen 2012. Prisen vitner om kunnskap og innsikt, og er et synligt bevis for vårt arbeid for å spare statens ressurser og på å formidle denne viten brett ut - til gavn for klimaet.
Energirenoveringen av Slotsholmområdet har Bygningsstyrelsen utført i nært samarbeid med Københavns Energi, så fjernvarmeinstallasjonene fungerer optimalt.

Bjarne Dalgaard har i mer enn 20 år beskjeftiget seg med energi i statens bygg. Bjarne har en bred erfaring både som leder i en utførende teknisk forvaltning samt som bygherrerådgiver innen for både drift og vedlikehold samt større byggesaker.

Vil redusere bruken av varmt tappevann
Med Fjernvarmeprisen følger en statuett utført at kunstneren Per Hillo samt 25.000 kroner. Pengene har Bjarne Dalgaard valgt å avsette til et annet viktig innsatsområde, energibesparelser på varmt tappevann. Pengene inngår derfor i en idékonkurranse om energibesparelser på varmt bruksvann i kontorbygg. Kontorbygg har nemlig ofte forholdsvis lange rør med varmt vann til the-kjøkkener eller lignende, hvor forbruket er meget begrenset og energitapet dermed relativt høyt. (pressemelding Dansk Fjernvarme)
 Bjarne Dalgaard i Bygningsstyrelsen har bidratt til energibesparelser p
KALENDER