Politikere vil beholde tilknytningsplikten
26. oktober 2012

I en paneldebatt om fjernvarmens plass i fremtidige bygg, på Fjernvarmedagene onsdag, uttalte Nikolai Astrup H og Lars Egeland( Sv) i energi- og miljøkomiteen at fjernvarmen også i fremtiden vil ha en sentral plass og at tilknytningsplikten ikke bør avvikles.
last ned presentasjonene på Fjernvarmedagene her

- Jeg tror absolutt at fjernvarme har en sentral plass også i fremtiden, særlig i byene, sa Nikolai Astrup i sin innledning. - Byggene som bygges i år kan stå i 50 til 100 år, og det vil være behov for mye grunnlast i overskuelig fremtidig, fjernvarme er derfor viktig.

Tilknytningsplikten må opprettholdes på generelt grunnlag og bør også benyttes i passivhus i tettbygde strøk hvor det allerede er infrastruktur for fjernvarme. Men det bør være en fleksibel tilknytning til fjernvarmesystemet - både pris- og miljøgevinst må hensyntas. Bransjen bør vurdere kritisk hvor det lønner seg å legge til rette for fjernvarme, og ikke legge kostbar infrastruktur bare fordi den varer lenger. I Oslo fungerer dette godt - fjernvarmeutbyggingen dobles sentralt, samtidig som Nydalen og andre områder benytter andre løsninger. Nærhet til infrastruktur bør stå sentralt.
Lars Egeland innledet med at det har vært en tredobling av fjernvarme de siste ti årene. - SV i regjering har ønsket å legge til rette for denne utviklingen og ønsker at veksten skal fortsette for å nå klimamålene; erstatte fossil energi og til å erstatte elektrisk energi som går til oppvarming til bruk til å erstatte gasskraftverk på sokkelen, og til elbiler Det er ingen grunn til å avblåse satsingen på fjernvarme fremover selv om det blir passivhusstandard fra 2015. Fjernvarme kan også brukes i energigjerrige bygg, men også i eksisterende bygg som vil ha behov for energieffektivisering. Utfordringen er å fjerne bruken av fossil brensel og å tilpasse teknologien til disse byggene, noe jeg har inntrykk av at bransjen er i god gang med.
SV ønsker ikke å avvikle tilknytningsplikten på generell basis. - Når det planlegges et stort passivhusprosjekt, må det sørges for at passivhus ikke ødelegger for fjernvarme i eksisterende bygg - det ville være miljømessig uheldig.
 Deltakerne i paneldebatten p
KALENDER