Mer fjernvarme må til
22. desember 2008

EUs klimapakke er nå vedtatt i EU-parlamentet. For regjeringen gjenstår det å forhandle om de norske forpliktelsene, men vi vet at de blir betydelige, mellom 25-30 TWh fornybar energi innen 2020. For å lykkes må det bygges ut fjernvarme og lokal fornybar varmeproduksjon i langt større grad enn i dag.
 

Selv om målet har vært kjent i mer enn et år, har lite skjedd - regjeringen har vist en passiv holdning. Varmeproduksjon og varmebransjen vil komme dårligere ut i 2008 enn i 2007, selv om bransjen har vist at den leverer mest fornybar energi per støttekrone, og selv om mange søknader ligger på vent.

Konkurransesituasjonen forverret fra i fjor
Da regjeringen lovte å prioritere fjernvarme, ga den signaler om at dette skulle være en stabil satsning frem mot 2020. Bransjen er avhengig av langsiktige investeringer, og en snuoperasjon inngir ikke tillit. Når dette kommer i tillegg til at energiprisene er lavere enn forventet og uendrede miljøavgifter, er konkurransesituasjonen for fjernvarme forverret fra i fjor.

Norsk Fjernvarme har bedt om et møte med energiministeren for å drøfte en synlig politikk for fornybar varme. Regjeringen trenger en sterk og aktiv varmebransje for å klare forpliktelsene til 2020.

Jeg ønsker alle en langsom jul før felles innsats om en sterk og synlig fjernvarmebransje i 2009. Det kreves et større løft fra både bransjen selv og myndighetene når konkurransen blir hardere.

Samtidig vil jeg oppfordre dere til å merke av viktige fjernvarmesamlinger i 2009,  som nevnt under ”Hva skjer” på hjemmesiden.

Hilsen fra Heidi
 KALENDER