Spennende å gå fra industri til energi
19. desember 2008

- Det har vært en ny og positiv opplevelse å komme inn i energisektoren, sier adm. direktør Torbjørn Melhus i Agder Energi Varme. Før han overtok stillingen etter Jan Omlie - Larsen i høst, har han 20 års erfaring fra ulike lederstillinger i industrien, senest som direktør for containerprodusenten Scandinavian Shelter Systems.

- Fra å være vant til å ha et relativt kortsiktig fokus i børsnoterte selskaper, ligger nå fokuset på valg som får konsekvenser for fremtidige generasjoner. Dette er spennende. Min erfaring fra logistikkdrevne bransjer
kommer imidlertid godt med da fjernvarme i større grad enn annen energiproduksjon består av logistikk på – og valg av brensel, sier han.

Stor aktivitet
For tiden fokuserer AE Varme ifølge Melhus sterkt på den store nære oppgaven som er videre utbygging i Kristiansand.
- Vi har en ambisiøs plan for utbygging som følge av energileveransene fra Returkraft (det nye søppelforbrenningsanlegget), som er planlagt satt i drift i 2010. Dette krever mye av selskapets fokus, både når det gjelder etablering av infrastruktur og med hensyn til tilknytning av nye kunder.

Vil vokse - også i øst
AE Varme planlegger også å etablere en energisentral i Grimstad, og å utvide anlegget i Arendal.
- For å klare disse oppgavene har vi styrket selskapet med nye dyktige personer på flere nivå, med fokus på prosjekt, teknologi, drift og salg, sier Melhus.

Han tilføyer at selskapet har stort fokus på lønnsomhet i de utbyggingene de foretar, for å sikre at de kan levere på både kort og lang sikt.
- Selv om det er en kapitalintensiv bransje og høstingen først kommer på lang sikt, må vi ha et aktivt forhold til utbyggingstakt og ambisjonsnivå, sier Melhus som ser for seg en fremtid hvor utfordringene står i kø. - Det er da viktig å kunne bygge videre på den kompetanse og anleggsportefølje selskapet har for ytterligere å styrke vår posisjon regionalt og nasjonalt, sier AE-Varme - sjefen.


 KALENDER