- Positiv til energimerkeordningen
19. desember 2008

Norsk Fjernvarme er positiv til energimerkeordningen og målsetningene om bruk av mer fornybar energi og redusert energibruk. - Vi mener imidlertid at ett felles energimerke for oppvarming og energibruk i bygg i sterkere grad ville bidratt til å nå målsetningene, sier daglig leder Heidi Juhler.

- Valg av oppvarmingssystem basert på fjernvarme og lokal fornybar varme er helt sentralt for å få til energiomlegging. Foreningen er bekymret for at oppvarmingsmerket vil bli et mindre synlig sekundær-tiltak.

Gjennomføring av en slik ordning krever oppfølgning fra myndighetene for at den skal ha en reell effekt, og vi anmoder om at det settes av nok ressurser til dette arbeidet, sier Heidi Juhler i en kommentar.KALENDER