BKK Varme får bygge fjernvarmeanlegg i Åsane
16. desember 2008
NVE har gitt BKK Varme AS konsesjon til å bygge og drifte et fjernvarmeanlegg i Åsane nord for Bergen sentrum, Hordaland fylke. Fjernvarmeanlegget vil kunne levere om lag 30 GWh varmeenergi per år i 2020.

Varmesentralen er tenkt plassert der det i dag er en gjenvinningsstasjon. Den består av to bio-kjeler med en installert effekt på om lag 6,5 MW og 3,5 MW, og to gass-/oljefyrte kjeler med en effekt på rundt 6 MW hver.

BKKs anlegg planlegges ferdigstilt og satt i drift i løpet av 2015.

Selskapet vil søke Bergen kommune om at det vedtas tilknytningsplikt i medhold av plan- og bygningsloven.

Etter en helhetlig vurdering mener NVE at Bioenergis prosjekt er samfunnsmessig rasjonelt, opplyses det i meldingen.

BKKs tiltak vil bidra til å oppfylle regjeringens målsetting om å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder, ifølge NVE.KALENDER