Fjernvarme populær hos stadig
1. januar 2007

Fjernvarmen i Sverige har vært fremgangsrik. På 25 år har leveransene av fjernvarme nesten blitt doblet og står i dag for mer enn halvparten av oppvarmingen i vårt naboland.

- Vi vokser så det knaker, sier Anders Östlund, adm. direktør for E.ON Värme Sverige AB. En forklaring er klima- og energinytten som fjernvarme gir. Kundene fatter i dag meget bevisste valg. Dessuten har prisøkningen vært begrenset.

E.ON Sverige har i 2007 hatt en økning i salget på 200 GWh varme, som tilsvarer energi til oppvarming av om lag 10 000 boliger. Men det er fremfor alt større leilighets- og industrikunder som har blitt flere.

- Vi får stadig nye forespørsler fra kunder som vil bytte fra sitt nåværende oppvarmingsalternativ til fjernvarme. Prisen og den positive miljøeffekten som fjernvarme bidrar med er kundenes hovedgrunn, sier Mats Hågensen, salgssjef i E.ON Försäljning Sverige AB.

- Vår utfordring for 2008 er å fortsette å bygge ut fjernvarme. Vi har planlagt investeringer på sju millioner kroner i primært kraftvarme, i tillegg til å knytte nye kunder til allerede eksisterende nett, sier Anders Östlund i en pressemelding.

KALENDER