Grønn krisehjelp
11. desember 2008

Erik Solheim vil bruke krisemidler på fornybar energi, miljøstandard i bygg og energiøkonomisering, skriver Aftenposten.

Selv om Regjeringen har lagt lokk på arbeidet med krisepakken som skal lanseres i januar, letter miljø- og utviklingsminister Erik Solheim nå på sløret om hvilke tiltak Regjeringen vurderer for å gjøre den norske krisepakken miljøvennlig.
De viktigste grønne krisetiltakene er mer penger til energiøkonomisering, økte midler til å heve miljøstandarden i offentlige bygg, og bedre finansiering for industri og forskning innen fornybar energi.

Grønt oljefond
I sitt forslag til krisepakke setter EU-kommisjonen av opp til 54 milliarder kroner i økt finansiering til grønn teknologi og andre klimatiltak. Rammebetingelsene i Norge for å satse på fornybar energi som vindraft, biomasse og solenergi er blant de dårligste i Europa. Det kommer fram i en rapport fra klimasenteret Prosus.

Både opposisjonspartiene og miljøorganisasjonene har kritisert regjeringen for å satse for lite på fornybar energi. Solheim går nå langt i å gi kritikerne rett.
– Jeg er bekymret for at vi ikke har gode nok rammebetingelser for fornybar energi. Vi må diskutere hvorvidt vi skal ta ut en del av oljefondet og bruke det til å finansiere grønn teknologi, både i og utenfor Norge, sier Solheim til Aftenposten.

Krever mer til fornybar energi
Samtlige opposisjonspartier på Stortinget mener økte midler til fornybar energi er det viktigste miljøtiltaket regjeringen bør stase på i krisepakken. – Pakken må innebære en massiv satsing over en bred skala på ulike typer av fornybar energi, sier Venstres Gunnar Kvassheim som leder energi- og miljøkomiteen i Stortinget. Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet går så langt som å kreve at grønne prosjekter bør utgjøre minst halvparten av pakken.KALENDER