Nobio ønsker grønn krisepakke til 1,3 milliarder
11. desember 2008

Norsk Bioenergiforening (Nobio) vil ha en grønn krisepakke og foreslår tiltak på totalt 1,3 milliarder kroner.

Finanskrisen og den forventede økningen i arbeidsledigheten må utnyttes til fordel for klimariktige investeringer. Nobio foreslår derfor at det lanseres en grønn krisepakke for å øke andelen av ny fornybar energi i Norge.

Tiltakene som blir beskrevet i brevet til statsråden er knyttet til hele verdikjeden innenfor biovarmesektoren og summerer seg ifølge foreningen til 1,3 milliarder kroner.

Dette vil ifølge foreningen kunne gi et betydelig bidrag til regjeringens egen bioenergistrategi som angir 14 nye TWh innen 2020,
Konkret foreslås det at pakken skal bestå av følgende fem elementer:

- Biomassestøtte =150 millioner kroner
- Styrking av Innovasjon Norges Bioenergiprogram =100 millioner kroner
- Styrking av Enovas varme- og infrastrukturprogram = 500 millioner kroner
- Nytt konverterings- og nybyggingsprogram hos Enova = 350 millioner kroner

Nobio foreslår at regjeringen tar i bruk grønn skatteveksling i større grad enn hva som har vært tilfelle hittil og mener at dette vil gjøre den grønne krisepakken selvfinansierende.
”For orden skyld gjør vi oppmerksom på at tiltakene på kort sikt kan gjennomføres uavhengig av en parallell grønn skatteveksling. Tiltakene som foreslås kommer ikke i stedet for andre mer langsiktige forslag, som for eksempel avskaffelse av dagens ordning med utkoblbar kraft, men i tillegg til denne,” heter det i brevet.foto Marte Bakken
KALENDER