Rekordstor deltakelse på julemøtet
10. desember 2008

Norsk Fjernvarmes julemøte ble sist torsdag - tradisjonen tro – avholdt hos Norsk Energi. Blant de 70 deltakerne var det - i tillegg til medlemmer, representanter fra myndigheter, konsulenter og journalister.

Samfunnsøkonomi, marked, teknologi og politikk innen fjernvarme ble belyst, i tillegg til praktiske utfordringer ved å legge fjernvarmenett - i Oslo.
Presentasjonene fra møtet kan lastes ned under bibliotek.
 foto Hilde Kari Nylund
KALENDER