Litt større nedgang i magasinfyllingen
30. desember 2011

Ved utgangen av uke 51 var fyllingsgraden i norske magasiner 79,7 prosent. Gjennom uken  gikk fyllingsgraden ned med 2,1 prosentenheter mot 1,8 prosentenheter uken før.  

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 74,0 prosent og maksimumsverdien 81,7 prosent.

Høyest magasinfylling hadde Sørøst-Norge (område 1) med 80,2 prosent, mens Vest-Norge (område 2) hadde lavest fylling med 79,1 prosent. Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde en fyllingsgrad på 79,7 prosent.
 KALENDER