Nær 100 000 husstander mistet strømmen i uværet
27. desember 2011

Uværet søndag og natt til mandag  forårsaket store påkjenninger for strømnettet. Stormen Dagmar førte til at opptil 100.000 husstander mistet strømmen i de berørte uværsområdene. Mandag kveld var 14 000 fortsatt uten strøm, ifølge Statnett.

Statnett sine sentrallinjer ble også berørt, men få sluttbrukere har blitt berørt av disse utfallene. Statnetts mannskap var ute hele 2. juledag for å få oversikt over skadeomfanget og for å starte arbeidet med å utbedre skadene.

De største skadene har blitt påført regional- og lokalnettet i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og på Østlandet. Det er fremdeles forbrukere som ennå ikke har fått tilbake strømmen i de berørte områdene og det er usikkert når feilene er utbedret. 

Publikum oppfordres til å kontakte sitt lokale nettselskap for mer informasjon om sitt nærområde.KALENDER