Lunds Energikoncernen og Öresundskraft med felles måleselskap
23. desember 2011

Öresundskraft og Lunds Energikoncernen slår sine målevirksomheter innen el, fjernarme og gass til et felles selskap. Med fusjonen skapes bedre forutsetninger for å møte høyere krav fra myndigheter og kunder, samtidig som synergieffekter oppnås.

Personalet som i dag arbeider med målevirksomhet i de respektive selskapene, totalt cirka 35 personer, vil tilbys jobb i det sammenslåtte selskapet.
Selskapet skal etableres i Helsingborg og vil starte den 1. juli 2012. Rekruttering av leder til det nye selskapet har startet.KALENDER