Innfører felles EU-regler for tildeling klimakvoter
23. desember 2011

Regjeringen vil at felles EU-regler for tildeling av klimakvoter skal gjelde alle norske bedrifter, og mellom 2013 og 2020 vil også petroleumsvirksomheten få klimakvoter etter de samme reglene.

- Etter forhandlinger med EU legger Regjeringen opp til at de felles EU-reglene for tildeling av klimakvoter skal gjelde alle norske bedrifter. Det innebærer at også petroleumsvirksomheten i perioden 2013-2020 vil få tildelt klimakvoter etter de samme reglene som tilsvarende bedrifter i EU, melder Miljøverndepartementet.

Regjeringen er fortsatt i forhandlinger med EU-kommisjonen om tilpasninger til det reviderte kvotedirektivet for perioden 2013-2020, men departementet opplyser at tildelingen av kvoter ikke vil ha direkte virkning for CO2-prisen petroleumssektoren står overfor. De vil ikke at petroleumsvirksomheten skal få økonomiske lettelser som følge av kvotene, og regjeringen vil derfor komme tilbake med forslag for å passe på det.

Fra 2008 til 2012 har petroleumsvirksomheten i Norge måttet kjøpe alle kvotene i det europeiske kvotemarkedet. Norske bedrifter oppfordres nå til å komme med innspill slik at den foreløpige tildelingen av kvoter blir så riktig som mulig, og målet er en offentlig høring i januar neste år.KALENDER