Hafslund og Eidsiva med felles satsing
23. desember 2011

Hafslund Venture og Eidsiva Vekst har i dag inngått avtale om å slå sammen sin investeringsvirksomhet ved at Hafslund Venture porteføljen legges inn i et felleseid selskap med Eidsiva Vekst; Energy Future Invest AS (EFI).

Den nye sammenslåtte porteføljen vil bestå av hel- og deleierskap i til sammen 12 selskaper og en betydelig kontantbeholdning. Hafslund og Eidsiva ønsker med dette å bidra til å etablere et langsiktig og slagkraftig investeringsmiljø med hovedfokus på energi, og vil eie halvparten hver i det nye selskapet.

- Denne felles satsningen understreker begge selskapenes ønsker om å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter innen energibransjen, mener konsernsjef Ola Mørkved Rinnan i Eidsiva.

Det nye felleseide selskapet skal ledes av Tore Schiøtz. Han er tidligere konserndirektør i Hafslund og leder for deres venturevirksomhet.
- Med disse eierne i ryggen ser vi fram til å videreutvikle 12 interessante selskaper samtidig som vi vil ha finansielle muskler til å gjøre nye investeringer innen en meget spennende sektor, sier Schiøtz.

- Vi er stolte av å bringe et sterkt forvaltningsmiljø - som har levert fremragende resultater de siste ti årene - videre i en ny kontekst sammen med Eidsiva som vi har lange og gode relasjoner til, sier konsernsjef Christian Berg i Hafslund.

KALENDER