Fornybar.no – alt du bør vite om fornybar energi
1. januar 2007

Nytt statlig nettsted om fornybar energi - se reklamefilm

Fornybar energi er nøkkelen til å løse klimautfordringen. Kunnskap er grunnlaget for all satsing på fornybar energi. Nettstedet fornybar.no er et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og statsforetaket Enova. Målet er å bidra til økt kunnskap om fornybar energi og innholdet er forklart så enkelt at nettstedet kan brukes av alle.

Alle samarbeidspartnerne bak fornybar.no er enige i at satsingen på fornybar energi bør få større oppmerksomhet i samfunnsdebatten.

- Regjeringens klimapolitikk og satsing på miljøvennlig energi forutsetter god kunnskap i befolkningen. Med fornybar.no og den trykte utgaven i bokform ”Fornybar Energi 2007” har vi lagt et solid faglig grunnlag for undervisning, politikk og samfunnsdebatt, sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal i NVE.

- Ikke minst er ny kunnskap viktig for å få ned kostnadene. Norge må satse mer på teknologiutvikling, pilottesting og kommersialisering av nye miljøvennlige energiløsninger, sier avdelingsdirektør Kirsten Broch Mathisen i Norges forskningsråd. Forskningsrådet mener innsatsen på energiforskning og utvikling av fornybar energi og energieffektivisering bør fordobles.

- Fornybar energi effektivt brukt er viktigste kriterium i en miljøvennlig energiomlegging. I så måte er boken og nettstedet viktige elementer i oppbyggingen av kunnskap om fornybar energi, sier administrerende direktør Eli Arnstad i Enova. De som besøker fornybar.no vil se at det allerede finnes løsninger som er effektive og kan tas i bruk i dag.

- Gjennom fornybar.no har vi nå en unik, oppdatert oversikt om relevant energiteknologi, markedet og aktører. Vi ser spennende vekstmuligheter for norsk næringsliv innenfor denne sektoren, sier divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal i Innovasjon Norge, som understreker at når den engelske versjonen foreligger vil den bli et spesielt viktig verktøy for Innovasjon Norges internasjonale kontorer i deres arbeide med å profilere norske aktører på dette området.

KALENDER