235 millioner i støtte til fjernvarme fra Enova
30. juni 2008
I løpet av første halvår 2008 har Enova gitt tilsagn om 235 millioner kroner i støtte og kompensasjon for utbygging av fjernvarme, mens bransjen har forpliktet seg til å investere totalt 1,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer leveranse av varme til mer enn 50 000 husholdninger. Av de større byene får både Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim utvidet sitt fjernvarmenett, og det gis også tilsagn til utbygging i Hammerfest, Ålesund, Klæbu, Nes, Tynset, Lierbyen, Drammen og Ås.
 
- Vi ser først og fremst utbygging av fjernvarme i utviklingsområder for industri og kontorbygg, men også i boligutviklingsområder der det bygges nytt, etterspørres det i stadig større grad fjernvarme, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova SF.
– Vi har så langt i år gitt støtte til 514 GWh fjernvarme i Norge, og vi ser en betydelig interesse for videre utbygginger i dette markedet. Vi har allerede mottatt flere søknader om støtte til nyetablering, og en ny anbudsrunde for fjernvarmenett vil bli utlyst til høsten, sier Nakstad.

Enova har fått utarbeidet et elektronisk kart over fjernvarmeutbygginger og lokale energisentraler i Norge støttet av Enova. Kartet viser klart størst aktivitet i østlandsområdet, men det viser også fjernvarmeanlegg under utvikling i hele Norge fra Varanger i nord til Kristiansand i sør.

Se kart med oversikt over fjernvarmeutbygginger i Norge her.

 
KALENDER