Terje Riis-Johansen utnevnt til olje- og energiminister
20. juni 2008

Terje Riis-Johansen (40), Senterpartiet, ble i ekstraordinært statsråd i dag utnevnt til olje- og energiminister. Riis-Johansen kommer fra stillingen som landbruks- og matminister.

Han var politisk rådgiver i Finansdepartementet fra 1997 til 1999 i Bondevik I-regjeringen, og var stortingsrepresentant for Telemark i perioden 1993-1999.

Liv Monica Stubholt (46), Senterpartiet, er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun kommer fra samme stilling i departementet.

Geir Pollestad (29), Senterpartiet, er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet. Han kommer fra stillingen som politisk rådgiver i samme departement.

Politisk rådgiver:

Sigrid Hjørnegård (42), Senterpartiet, er utnevnt til politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet. Hun kommer fra samme stilling i Landbruks- og matdepartementet.

Statsrådens CV og CVer på øvrige politikere legges ut på OEDs nettsider, www.regjeringen.no/oed.

KALENDER