Hafslunds energigjenvinningsanlegg i Fredrikstad åpnet
10. juni 2008
Hafslunds nye energigjenvinningsanlegg Bio-El Fredrikstad ble høytidelig åpnet torsdag 5. juni. Anlegget utnytter avfallsbasert brensel og står for en svært miljøvennlig og fleksibel energiproduksjon. Årlig energiproduksjon vil være på 140 GWh (mill. kWh).

Hafslunds nye energigjenvinningsanlegg Bio-El Fredrikstad ble høytidelig åpnet torsdag 5. juni av viseadm. direktør Fritjof Unander i Enova. Anlegget utnytter avfallsbasert brensel og står for en svært miljøvennlig og fleksibel energiproduksjon. Totalt har anlegget kostet 550 mill. kroner, og den årlige energiproduksjonen er på 140 GWh (mill. kWh). Anlegget har mottatt støtte fra Enova.

Anlegget benytter et brensel som krever omfattende forbehandling. Denne typen anlegg er fleksible og miljøvennlige, og bidrar til en god balanse mellom energi og materialgjenvinning i framtiden. Anlegget er teknisk avansert og produserer både fjernvarme, industridamp og elektrisk kraft.
 
– Det er med stolthet Hafslund i dag, på verdens miljødag og åpningsdagen for klimakonferansen CC8 på Hafslund Hovedgård, åpner dette anlegget som har stor miljømessig betydning. Hafslund viser med dette vilje og gjennomføringsevne til å gjøre noe konkret med vår tids store energi- og miljøutfordringer, sier konserndirektør Per Kristian Olsen i Hafslund.
 
Anlegget hadde vært under planlegging fra november 1996, men ble først gjennomført da Hafslund kom inn på eiersiden i februar 2006. Bio-El Fredrikstad er i dag heleid av Hafslund.
 
– Det privat-offentlige samarbeidet som ligger til grunn for dette prosjektet, gjennom Hafslunds samarbeid med Fredrikstad Fjernvarme AS og FREVAR KF, gjør det ekstra verdifullt og framtidsrettet, understreker Olsen.
– FREVAR som en profesjonell driftorganisasjon med lang erfaring vil ivareta driften av anlegger, mens Fredrikstad Fjernvarme som en profesjonell utbygger av fjernvarme er en viktig samarbeidspartner og kunde.
 
Olsen sier at Hafslund er trygg på at etableringen vil gi innbyggerne i Fredrikstad viktige fordeler gjennom blant annet arbeidsplasser, betydelig kjøp av tjenester fra lokalsamfunnet og viktige rammevilkår for prosessindustrien på Øra, slik at den kan fortsette å utvikle seg positivt både økonomisk og miljømessig. Fjernvarmen fra anlegget vil dessuten gi innbyggerne en stabil, miljøvennlig og konkurransedyktig varme og bedret luftkvalitet.
 
I tillegg til Hafslunds investeringer har Fredrikstad Fjernvarme investert betydelige beløp i anlegg knyttet til fjernvarmedelen. Totalkostnaden er 550 mill. kroner, skriver Hafslund i en pressemelding.
 KALENDER