NYHETER
Fjernkjøling, markedsutvikling og energilagring er blant temaene i en ny treårsperiode i det Internasjonale Energibyråets forskningsprogram for fjernvarme og –kjøling (IEA DHC). Forskingsrådet oppfordrer norske bedrifter til å melde seg på.
I et intervju med bladet Rørfag mener fagsjef energi og miljø i RørNorge Eli Hermine Heyerdahl Eide, at statsråd Jan Tore Sanner trenerer Stortingets vedtak om å skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift ved å kreve ny høring av vedtaket.
Smilene satt løst da Eidsiva Bioenergi onsdag offisielt åpnet sin nye energisentral i Kallerudlia i Gjøvik. Sentralen er allerede godt i gang med å forsyne mjøsbyen med fornybar varme.
Kvitebjørn Varme AS legger en halv milliard på bordet for å bygge et nytt energigjenvinningsanlegg på Skattøra i Tromsø. Dermed kan byen for første gang nyte godt av spillvarmen fra eget restavfall.
Med nye regler for biobrensler håper EU å bidra til en forsiktig omstilling mot andre generasjonsbrensler som alger, avfall og andre restprodukter. Det er i det minste målet med de reglene som til slutt ble godkjent av EU-parlamentet etter en omvotering tirsdag.
Dong Energy er i ferd med å bygge om et  kullkraftanlegg til å bli et biooenergianlegg basert på pellets. Ombyggingen skal være klar neste år og kraftverket skal da kunne forsørge ytterligere 65 000 husholdninger i København.
Onsdag ble  Karlstads Energis nye kraftvarmeverk offisielt åpnet av den svenske energiministeren Ibrahim Baylan. Med Heden Etappe tre har Karlstad gått fra å være helt avhengig- til å bli uavhengig av fossil olje, som med dagens fjernvarmevolum innebærer at CO2-utslippene reduseres med 260 000 tonn i året. -Sverige vil med satsingen fortsatt være et foregangsland i EU, sa ministeren.
I den planlagte europeiske forskningsparken ESS (European Spallation Source) i Lund i Sverige, skal spillvarmen utnyttes til fjernvarme som både skal varme beboere i Lund og anleggene i forskningsparken. Beregninger viser at det vil være mulig å gjenvinne mer enn 40 megawatt termisk energi i året, som tilsvarer elforbruket til 10 000 villaer.
Stadig flere utbyggere ønsker seg fossilfri oppvarming på byggeplassen. På Lillestrøm opplever Akershus Energi Varme stor suksess med byggvarme basert på fornybar fjernvarme.
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen var både stolt og glad da han åpnet Statkrafts nye fjernvarmeanlegg i Sandefjord tirsdag. For Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch er anlegget avgjørende for å nå kommunens klimamål.
KALENDER