NYHETER
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet en ny veileder som er spesielt rettet mot fjernvarmeselskapene, og beskriver hovedtrekkene i beredskap og forebyggende sikkerhet for fjernvarmeforsyningen. Last ned Fjernvarmeberedskap – NVE veileder 5:2015  
Regjeringen foreslo i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 å sette av 10 millioner kroner til pilotanlegg og forskning på biogass. Disse midlene lyses nå ut gjennom Innovasjon Norge.
Som et ledd i å nå Amsterdams mål om en klimanøytral energiforsyning, vil den nederlandske hovedstaden satse mer på fjernvarme.  Planen er å firedoble dagens fjernvarmenett innen 2040. 
Konsernstyret i Eidsiva Energi har ansatt Øistein Andresen (54) som konsernsjef i Eidsiva Energi AS. Han tiltrer etter at Ola Mørkved Rinnan fratrer stillingen 15. august i år. Øistein Andresen har vært konserndirektør for internasjonal vannkraft i Statkraft siden 2010.
Mens Norsk Varmepumpeforening varsler katastrofe og Boligprodusentene klager på kostnader til isolering av nybygg, er energibransjen og miljøbevegelsen positive til Regjeringens nye forslag til energikrav i byggteknisk forskrift.
Feil på kjernekraftverket Oskarshamn 3 og økt forbruk i Sør-Sverige medvirket til en økning i norsk nettoeksport mot Sverige i forrige uke. Kraftforbruket gikk opp i hele Norden fra uke en til uke to. På tross av dette gikk prisene ned i de sørligste norske prisområdene. Dette kan henge sammen med at det har kommet mye snø i fjellet på Sør- og Vestlandet, melder NVE.
Natt til fredag måtte danske kraftselskaper betale penger for å produsere strøm, grunnet mye vind og lavt kraftforbruk på grunn av juleferien. Dette kunne ifølge professor Brian Vad Mathiesen ved Aalborg Universitet vært unngått, dersom danske politikere hadde vært handlingsdyktige og integrert vindmøllestrøm i el- og varmesystemet.
BKK Varme har nylig fått grønt lys for å bygge ut fjernvarmerør til Nordnes – og kan dermed gå løs på den siste store bygge-etappen for fjernvarme i Bergen sentrum. Når utbyggingen er ferdig i 2017, vil fjernvarmeleveransen øke fra 250 GWh til ca. 280 GWh. 
Det franske oljeselskapet Total utsetter en miljøundersøkelse av den kontroversielle metoden til å innvinne skifergass, skriver EnergiWatch. Tidligst til sommeren 2016 vet offentligheten, om Nord-Jyllands undergrunn inneholder skifergass for milliarder av kroner.
Nye anslag fra Statistisk sentralbyrå viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli høyere i 2014 enn i 2013. Foreløpige estimater for 2015 antyder en tiltakende vekst innenfor kraftforsyningen.  Vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet, samt ny vekst i fjernvarme og annen kraftforsyning, forklarer denne oppgangen, ifølge ssb.no.
KALENDER