NYHETER
En av kandidatene til Årets varmepumpepris er trolig Oslo Kommunes vann og avløpsetat, som nylig har tatt i bruk en ny varmepumpe ved Bekkelaget avløpsrenseanlegg.
Olje- og energiminister  Ola Borten Moe understreket i sin åpningstale på Enova-konferansen viktigheten av å utvikle et mangfold av løsninger når det gjelder energieffektive hus og bygg. - Målet er økt ressurseffektivitet og reduserte CO2-utslipp, ikke spesifikke byggtekniske løsninger i seg selv, sa Ola Borten Moe.
Brød & Miljø inviterer til nytt frokostmøte i Arkitektenes Hus 6. februar. På agendaen står BREEAM.
KALENDER