Avisingen av fly på Gardermoen - verdens reneste
12. mai 2019
Takket være fjernvarmeanlegget på Gardermoen, er avisingsanlegget til SAS Ground Handling verdens reneste. Andre flyplasser bruker fossilt brennstoff til den samme jobben.

— Det kan vi ha belegg for å si: Dette er verdens reneste avising, sier Per Weidenhaijin i Statkraft Varme, som driver fjernvarmeanlegget på Gardermoen til Eidsvoll Ullensaker Blad.

Sikkerhet i høysetet

En flyplass så langt oppe i nord, må ha full kontroll på hvor mye is som til enhver tid danner seg på utsiden av flykroppene. For mye is på feil sted, og flyene deiser i bakken.

— Om det legger seg på forkanten av vingen, kan det i stedet for å få profilen som går opp, sende flyet rett i bakken som en stein, forteller Charles Nyfløt, product manager i SAS Ground Handling.

 —Det har aldri skjedd, og kommer sannsynligvis heller ikke til å skje. Hovedregelen for oss er at vi ikke slipper et fly før vi er 100 % sikre, sier Nyfløt, som forklarer at han hele tiden må ligge i forkant, når det kommer til været.

— Lederne mine har blitt litt hobbymeteorologer, spøker Nyfløt.

Charles Nyfløt (t.v.) i SAS Ground Handling og Per Weidenhaijin i Statkraft Varme samarbeider om å gjøre avisingen på Gardermoen til verdens reneste.
(Foto: Trygve Mellvang-Berg / Norsk Fjernvarme)

I årets sesong var avisingsenheten i sving 15.300 ganger, mot 17.800 ganger i fjor. Snø og rim fjernes fra flyene ved bruk av væske oppvarmet til drøyt 80 grader. Væsken har innblandet glykol for å hindre ny tilfrysing på flyene. Vannet varmes opp på fjernvarmeanlegget, og føres bort til Gardermoen i rør.

— Det er ingenting som er så effektivt som rent vann på en metallflate, sier Nyfløt.


Basert på lokal flis

I disse tider hvor det å fly er negativt ladet, synes de som jobber med flyene at det er viktig å få fram at ikke alt som skjer på flyplassen er like forurensende. På andre storflyplasser i Europa, som for eksempel Schiphol ved Amsterdam, er det fossile kilder som brukes til å varme vannet.

— Det er viktig. Vi forsyner også flyplassen, med helt grønn fornybar fjernvarme, sier Weidenhaijin. Varmen dannes i fjernvarmeanlegget ved at de brenner flis fra omkringliggende skoger.

— Det er det som blir til overs i skogsarbeid, sier Weidenhaijin.

Flisen kan inneholde så mye som 50-60% vann, og det blir derfor mye damp, som egner seg godt for å forflytte varme.
— Vi fanger opp dampen, og bruker den igjen, sier Weidenhaijin. I vinter brukte flyplassen fornybar energi tilsvarende én million kilowattimer til avising av flyene.
Gardermoen har verdens reneste avisingsanlegg for fly, takket være fornybar fjernvarme.
KALENDER